Vedligeholdelse af plast og gummi

Plast: Aftørring med klud hårdt opvredet i vand tilsat flydende opvaskemiddel.

Gummi: Aftørring med en ren, tør klud. Grundig rengøring med sæbespåner.