Vedligeholdelse af sæbe- og oliebehandlede overflader

Sæbebehandlede overflader

Massivt træ er et levende materiale, og det er derfor vigtigt, at man håndterer og behandler det rigtigt. Alt møbeltræ er tørret ned til 7-8% træfugtighed, hvilket svarer til en relativ luftfugtighed på 40% ved 20°C. Træet arbejder mere eller mindre afhængigt af luftfugtigheden i omgivelserne. Det er derfor vigtigt, at massive træmøbler står i omgivelser, hvor luftfugtigheden ikke svinger mere end mellem 40% til 60%. Når vinteren sætter ind, og det bliver fyringssæson, kan luftfugtigheden falde til under 40%, dette kan bevirke at træet svinder en smule, men det udvider sig igen når luftfugtigheden stiger. Dette fremkommer pga. at fordampningen er størst gennem endetræet og det giver sig til udtryk ved at f.eks. et udtræksbord kan gabe i siderne af samlingen om vinteren, og gabe i midten af samlingen om sommeren. Under tørre forhold skal man sørge for, at sæbebehandlede møbler bliver tilført sæbe. Vi anbefaler Dem, at anskaffe et hygrometer til kontrol af luftfugtigheden.

Træ er et naturprodukt, og derfor kan der i træstrukturen forekomme mindre knaster og farveforskelle i det færdige produkt.

Massive tillægsplader, der er bestilt sammen med et bord, er individuelt tilpasset dette bord. På fineret tillægsplader og efterbestilte massive tillægsplader kan differencer i mål, farve og struktur forekomme. Ved brug af tillægsplader i spiseborde, skal støttebenene altid benyttes.

VIGTIGT: Massivt træ tåler ikke direkte sollys eller direkte varmepåvirkning, f.eks. fra brændeovn eller for tæt placering ved radiator. Dette kan misfarve og udtørre træet og forårsage revner i f.eks. bordplader. Dæk aldrig massivt træ med voksdug eller lignende i mere end max.1 døgn.

Behandling og pleje af sæbebehandlede overflader

Alle sæbebehandlede overflader er og skal fortsat behandles med hvide sæbespåner. Opløsningen skal være 2 spsk. (1/4 dl.) hvide sæbespåner til 1 liter kogt vand. Sæben opløses i det varme vand, og blandingen afkøles - temperaturen må max. være 20 gr. C. For at undgå at blandingen er for varm, kan man evt. lade den stå til dag efter. Inden behandlingen påbegyndes, omrøres blandingen grundigt. Til påføringen anvendes en svamp eller klud, der mættes med sæbefedt. Påfør rigeligt sæbefedt (så lidt vand som muligt) og lad det trække i 3-5 minutter. Hvis sæben indtørrer inden aftørring, påføres mere sæbe. Aftør derefter møblet for overskydende sæbe.

Hæld aldrig sæbeopløsningen ud på møblet. Møblet har ikke brug for vand, kun sæbefedt. Påføres for meget vand, kan den efterfølgende tørring fremkalde revner. Brug aldrig ståluld, fedtfjernende midler, f.eks. opvaskemiddel eller kemiske rengøringsmidler.

Bordet behandles første gang ca. 14 dage efter modtagelse. Derefter behandles efter behov, når f.eks. en bordplade føles tør, ellers en gang pr. måned. Sæbebehandlede møbler, der ikke benyttes så ofte, skal også vedligeholdes med sæbe. Er en bordplade meget snavset, kan den rengøres med en køkkensvamp og sæbeopløsning. Brug den grove side på køkkensvampen og skrub på langs med årene. Den snavsede sæbe fjernes omgående med en klud og bordet behandles nu, som tidligere beskrevet.

Er pladen ridset, puds da først med sandpapir korn 150 langs med årene i træet. Afslut altid med at pudse med pudsesvampen (korn 220) og giv igen møblet en sæbebehandling.

Husk at behandle bagsiden af bordpladen for at udligne de spændinger, der opstår i træet. De første gange De behandler møblet, kan nogle træfibre eventuelt rejse sig og træet føles ru. Puds da ganske let med pudsesvampen.

Daglig pleje: Aftørring med klud/svamp, gerne opvredet i sæbeopløsning. HUSK: ALDRIG SULFO / OPVASKEMIDDEL

TIP: Gem sæbeopløsningen og lad kluden ligge i sæben, som opbevares i en tætsluttende beholder. Bliver sæben for tyk, fortyndes den med kogt vand.

Når medsendte sæbespåner er opbrugt, køb da altid hvide sæbespåner med et fedtindhold på minimum 80-85%. Disse fås i de fleste dagligvareforretninger. Såfremt De er i tvivl, har spørgsmål til behandlingen eller hvis møblet får en større skade, kan De rette henvendelse til os.

Reparationsvejledning for sæbebehandlede overflader:

Skomærker på f.eks. bordben: Fjernes med fint sandpapir P220 (pudsesvamp).

Pletter f.eks. rødvin: Gnub pletten med en nylonsvamp mættet med sæbefedt, gentag denne behandling et par gange med nogle dages mellemrum. Puds derefter med fint sandpapir P220 (pudsesvamp). Er pletten ikke helt væk vil den i løbet af nogen tid forsvinde af sig selv, fordi træet arbejder pletten op i overfladen, og den vil så forsvinde ved efterfølgende behandlinger. Ved særlige genstridige pletter f.eks. fedt eller olie kan renset benzin og kraftigt trækpapir anvendes med efterfølgende sæbebehandling. Pletter/vandskjolde fra ikke glaseret vaser/urtepotter er meget vanskelige at fjerne.

Stearin: Lad stearinen stivne og fjern så meget som muligt med en ikke ridsende genstand. Pletterne forsøges herefter fjernet med renset benzin og behandles derefter som under afsnit pletter.

Fedt/olie pletter: Se afsnittet om pletter.

Kendetegn på overbehandling med plejemidler: Det ses typisk ved, at overfladen bliver grå og nusset og man kan ligesom skrive på overfladen med en negl. Dette forekommer ofte, når sæben er for tyk og derfor ikke kan trænge ned i træet, den lægger sig i stedet "oven på". Den overskydende sæbe fjernes bedst ved at skrubbe overfladen med en stiv børste eller en køkkensvamp (pas på evt. overskudsfarve) vådet i lidt lunt vand og omgående aftørring med en ren klud. Når overfladen er tør, slibes med fint sandpapir P 220 og efterfølgende behandles overfladen med en sæbe-blanding som beskrevet i plejevejledningen ovenfor.

Trykmærker og ridser: Langt de fleste trykmærker kan fjernes, hvis træfiberen ikke er brudt. Trykmærket pensels med lunkent vand (vandet får fiberen til at rejse sig), når det er tørt pudses med sandpapir P 220. Gentag evt. behandlingen. Ved kraftige mærker kan man forsigtigt dampe trykmærkerne op. Placer 3-4 lag gennemvædet (vand) viskestykke oven på pletten og placer så spidsen af et meget varmt strygejern oven på trykmærket og viskestykket. Varmen vil frembringe damp som bliver presset ned i træet, herved påvirkes træet så det udvider sig. Gentag evt. behandlingen, men max. 2 gange. Lad det tørre og puds med sandpapir P220. Efterfølgende behandles overfladen med en sæbeblanding, som beskrevet i plejevejledningen ovenfor.

Tusch, kuglepen, vandfarver, oliekridt og spritpen: Pletten forsøges suget op med kraftigt trækpapir og et opløsningsmiddel, der er baseret på samme væske som pletten.

Blæk: Pletten forsøges fjernet med trækpapir og 8% ufortyndet salmiakspiritus. Vær opmærksom på at opløsningen kan irritere øjne, hud og åndedrætsorganer. Læs og følg altid brugsanvisningen på det pågældende produkt.

Brandmærker: Overfladiske brandmærker kan i de fleste tilfælde pudses væk. Pas på ikke kun at pudse lokalt, da man derved nemt får en fordybning, puds i stedet over et større areal. Vi anbefaler, at skaden vurderes af en fagmand, før man foretager sig noget. Kontakt derfor os.

OBS: Når man arbejder med slibende materialer såsom nylonsvampe og sandpapir, skal man altid arbejde på langs med træstrukturen. Slib altid over et større areal for at undgå, at der fremkommer en fordybning på stedet.

Oliebehandlede overflader

Massivt træ er et levende materiale, og det er derfor vigtigt, at man håndterer og behandler det rigtigt. Alt møbeltræ er tørret ned til 7 - 8% træfugtighed, hvilket svarer til en relativ luftfugtighed på 40% ved 20° C. Træet arbejder mere eller mindre afhængigt af luftfugtigheden i omgivelserne. Det er derfor vigtigt, at massive træmøbler står i omgivelser, hvor luftfugtigheden ikke svinger mere end mellem 40% til 60%. Når vinteren sætter ind, og det bliver fyringssæson, kan luftfugtigheden falde til under 40%, dette kan bevirke at træet svinder en smule, men det udvider sig igen, når luftfugtigheden stiger. Dette fremkommer pga. at fordampningen et størst gennem endetræet og det giver sig til udtryk i, at f.eks. et udtræksbord kan gabe i siderne af samlingen om vinteren, og gabe i midten af samlingen om sommeren. Under disse tørre forhold skal man sørge for, at møblet ofte bliver behandlet med olie, for at forhindre at træet udtørrer. Vi anbefaler Dem, at anskaffe et hygrometer til kontrol af luftfugtigheden.

Træ er et naturprodukt, og der kan i træstrukturen forekomme mindre knaster og farveforskelle i det færdige produkt. Vær opmærksom på at mahogni og amerikansk kirsebærtræ modnes meget hurtigt. Undgå derfor at dekorere møblet de første 2 - 3 uger eller flyt dekorationsgenstandene ofte (hver dag), indtil De fornemmer, at træet er modnet.

Massive tillægsplader, der er bestilt sammen med et bord, er individuelt tilpasset dette bord. På fineret tillægsplader og efterbestilte massive tillægsplader kan der forekomme differencer i mål, farve og struktur. Ved brug af tillægsplader i spiseborde, skal støttebenene altid benyttes.

VIGTIGT: Massivt træ tåler ikke direkte sollys eller direkte varmepåvirkning, f.eks. fra brændeovn eller for tæt placering ved radiator. Dette kan misfarve og udtørre træet og forårsage revner i f.eks. bordplader. Dæk aldrig massivt træ med voksdug eller lignende i mere end max. 1 døgn. Træet må ikke tilføres nogen form for fugt de første 2 uger, da den fra os påførte biologiske olie skal gennemhærde.

Behandling og pleje af oliebehandlede overflader:

Til vedligeholdelse af olierede overflader anbefaler vi medsendte Kunos olie nr. 244 (til mørke træsorter) eller Kunos Nr. 760 (til lyse træsorter). Rengør altid overfladen inden oliebehandlingen påbegyndes*. Til fordeling af olien anvendes en hvid fnugfri klud. Er overfladen småridset puds da med sandpapir korn 240 eller vedlagte svamp i lidt olie på langs med årene i træet. Aftør omgående med tør klud. Påfør kluden olie og aftør møblet. Olien fordeles i et jævnt fyldigt lag og skal trække i 3-5 minutter. Tør derefter alt overskydende olie væk (køkkenrulle) og eftertør med en ren og tør klud (polér). Gentag behandlingen 2-3 gange årligt eller efter behov.

Til rengøring af overfladen anvendes en klud, der er opvredet i en opløsning bestående af 1 tsk. Trena rengøringsmiddel til 1 liter vand. Ved særligt snavsede overflader anvendes 4 tsk. Trena rengøringsmiddel til 1 liter vand. Tør efter med en tør klud. Træet skal eftertørre i 12 timer efter rengøring, inden behandling med Kunos olie påbegyndes.

Hæld aldrig olien ud på møblet og brug aldrig ståluld. Undgå at afvaske olierede overflader de 2 første uger efter levering, da den biologiske olie som tidligere nævnt skal gennemhærde. Møblet behandles første gang ca. 3 - 4 uger efter modtagelse.

Daglig pleje: Aftørring med fugtig klud og omgående eftertørring med tør klud.

ADVARSEL: Vær opmærksom på at oliekluden kan selvantænde ved forkert opbevaring. Destruer oliekluden ved at skylle den op i koldt vand eller opbevar den i lufttæt metal- eller glasbeholder.

Når medsendte olie Kunos nr. 244 eller Kunos nr. 760 er opbrugt, kan nye plejesæt købes hos Deres møbelhandler. Ligeledes bedes De rette henvendelse til Deres møbelhandler, hvis De har spørgsmål til behandlingen, eller møblet har fået en større skade.

Reparationsvejledning for oliebehandlede overflader

Skomærker på f.eks. bordben: Mærkerne fjernes med viskelæder eller med nylonsvamp vådet i lidt Kunos olie.

Pletter f.eks. rødvin: Gnub forsigtigt pletten med en nylonsvamp vådet i Kunos olie. Ved kraftige pletter pudses først med sandpapir P 180 og efterfølgende P 220. Træet er nu ubehandlet og skal olieres, følg ovenstående vejledning. Der hvor man har pudset vil der, især på de mørke træsorter, blive en lys plet, men den vil fortage sig i løbet af nogen tid.

Stearin: Lad stearinen stivne og fjern så meget som muligt med en ikke ridsende genstand. Gnub derefter forsigtig pletten med en nylonsvamp vådet i lidt Ardvos olie.

Fedt/olie pletter: Se afsnittet om rødvinspletter.

Kendetegn på overbehandling med plejemidler: Det ses typisk ved at det ser ud som om møblet er blevet ferniseret. Der er kommet for meget olie på under behandlingen og det har fået lov til at tørre ind. Den overskydende olie fjernes bedst med terpentin. Tag et mindre område ad gangen og våd en nylonsvamp med terpentin. Indgnid området og aftør omgående terpentin og overskydende olie af med en ren og tør klud/køkkenrulle. Lad overfladen tørre i ca. 1 døgn og slib hele overfladen med fint sandpapir P 220. Støvsug og aftør overfladen for pudsestøv og overfladen behandles med olie som beskrevet ovenfor.

Trykmærker og ridser: Langt de fleste trykmærker hvor træfiberen ikke er brudt kan fjernes. Trykmærket pensels med lunkent vand (vandet får fiberen til at rejse sig) og når det er tørt pudses med sandpapir P 220. Gentag evt. behandlingen.

Anvend ikke strygejern/damp da olien ikke tåler kraftig opvarmning.

Blæk: Pletten forsøges fjernet med trækpapir og 8% ufortyndet salmiakspiritus. Vær opmærksom på at opløsningen kan irritere øjne, hud og åndedrætsorganer. Læs og følg altid brugsanvisningen på det pågældende produkt.

Brandmærker: Overfladiske brandmærker kan i de fleste tilfælde pudses væk. Pas på ikke kun at pudse lokalt, da man derved nemt får en fordybning, puds over et større areal. Vi anbefaler at skaden vurderes af en fagmand, før man foretager sig noget. Kontakt derfor os.

OBS: Når man arbejder med slibende materialer såsom nylonsvampe og sandpapir, skal man altid arbejde på langs med træets årer. Slib altid over et større areal for at undgå, at der fremkommer en fordybning på stedet.